Kontakt

Svenska American Curly Horse Föreningen

Välkommen att bli medlem

 

betala in 300 kr på pg 588393-9 innan 31/12-17 för att vara röstberättigad 2018

skriv ditt namn, adress, mailadress och "medlem 2018" på inbetalningen

Styrelsen

 

Ordförande: Birgitta Kabinger birgitta.kabinger@sveland.se

Sekreterare: Eva Billberg e,billberg@hotmail.com

Kassör: Maria Eidegren meidegren@hotmail.com

VO Ledamot: Ingegerd Alsterhäll ingegerd.alsterhall@telia.com

Ledamot o web: Sara Lindberg saraz.epost@gmail.com

Suppleanter: Jessica Svensson

Irene Lilja

Copyright @ All Rights Reserved