Kontakt

Svenska American Curly Horse Föreningen

Välkommen att bli medlem


betala in 300 kr på pg 588393-9 innan 30/1-20 för att vara röstberättigad på årsmötet 2020

skriv ditt namn, adress, mailadress och "medlem 2020" på inbetalningen, det går givetvis bra att bli medlem vilken dag som helst under året om du inte vill ha rösträtt

Styrelsen


Ordförande: Birgitta Kabinger birgitta.kabinger@sveland.se

Sekreterare: Sara Lindberg saraz.epost@gmail.com

Kassör: Maria Eidegren meidegren@hotmail.com

VO Ledamot: Ingegerd Alsterhäll ingegerd.alsterhall@telia.com

web: Sara Lindberg saraz.epost@gmail.com

Suppleanter: Jennifer Annalenasdotter

                      Ulrika Hjalmarsson

Copyright @ All Rights Reserved